STROOMKAART KANAAL

TIDAL FLOW CHART

EEN HANDIGE STROOMKAART VAN HET KANAAL WAAR JE OP EEN GEMAKKELIJKE MANIER DE STROMINGEN PER UUR KAN BEKIJKEN.

OP DE OMMEZIJDE IS ER EEN OVERZICHT VAN DE VERSCHILLENDE HOOGWATERTIJDEN VAN HET kANAAL