ANWB WATERALMANAK DEEL 2 - 2023

Vaargegevens Nederland - België

Met brugnummers die verwijzen naar waterkaarten.

Meer dan 1000 jachthavens.

Bedieningstijden alle bruggen en sluizen.