Info
Welkom | Bienvenue | Welcome

Uitrusting pleziervaartuigen

De voorgeschreven uitrusting aan boord van pleziervaartuigen is afhankelijk van het vaargebied. Grossomodo

kan dit worden ingedeeld in Zeewateren (Territoriale zee, Havens van de kust, Beneden Zeeschelde,

Haven van Gent, Gent-Terneuzen, Zeebrugge-Brugge en Oostende-Brugge) en Binnenwateren.

Belgische zeewateren

1. Pleziervaartuig, uitgezonderd kano, kajak en zeilplank

Reddingsmiddelen

: reddingsgordel voor iedere opvarende, lichtgevende reddingsboei indien het

vaartuig nachtelijke tochten onderneemt, afdoende noodseinen waaronder vuurpijlen;

Nautische instrumenten

: misthoorn, magnetisch kompas, navigatielichten, dieplood;

Uitrustingsmaterieel

: anker, pomp of hoosvat, voldoende aantal roeispanen met hun dollen, 20m

tros voor allerhande werken, blusapparaat voor motorjachten, hamer, bootshaak, elektrische lamp

geschikt voor het geven van lichtsignalen, volledig stel zeilen voor zeiljachten;

Heel- en verbandmiddelen

: waterdichte doos met het nodige verband en andere gewone

farmaceutische producten.

Documenten

: Vlaggenbrief, dubbel van verzekeringspolis, scheepvaartreglementen, getijdenboekje,

bijgewerkte zeekaarten

2. Kano en kajak:

Reddingsmiddelen

: opblaasbare reddingsboei of opblaasbare kussens;

Nautische instrumenten

: kleine misthoorn of dubbele toonfluit;

Uitrustingsmaterieel

: reservepaddel als het een éénzitter betreft, meertouw van ten minste 10m,

opblaasbare puntluchtzakken vóór en achter voor vouwboten, enterhaakje, desgevallend de

nummerplaat van de vereniging waartoe ze behoren of waarvan de eigenaar lid is.

3. Zeilplank en kitesurf:

Reddingsmiddelen

: isotherm pak dragen;

Uitrustingsmaterieel

: 2 handstakellichten, bevestigingssysteem van de mast aan de plank.